Koop nooit een pup zonder FCI stamboom of via Marktplaats!


Bovenstaande waarschuwing geven we niet voor niets. Denk na voordat je aan een pup begint, je zit er toch 10-15 jaar aan vast! Vele malen worden we benaderd door mensen die met alle goede bedoelingen via Marktplaats hun eerste pup kochten en later teleurgesteld waren over over hetgeen uiteindelijk hun ideale hondje had moeten worden.  U zult zich afvragen "Waarom niet via Marktplaats?" Iedere fokker die weloverwogen een nestje produceert doet dit met zorg en heeft voldoende geïnteresseerde pupkopers. Deze echt serieuze fokkers hebben Marktplaats niet nodig en hebben hun eigen kanalen. Wat overblijft (denk bv. aan de puppyhandelaren die in het Oostblok hun pups halen of de puppy farms) zal via Marktplaats hun puppy's proberen  te slijten. Op dit moment is bijvoorbeeld de "blauwe Stafford" een rage. Voor soms enorme bedragen worden blauwe pups aangeboden. Heeft U zich al eens afgevraagd waarom de echt serieuze fokkers nooit blauwe pups hebben? Misschien moet u op Google eens de zoektermen "blauw", "Stafford" en "huidproblemen" achterelkaar intypen. Dat geeft U misschien duidelijkheid. Sommige "fokkers" adverteren ook met de slogan "lid van de SBTCN". In principe is dit verboden en het zegt helemaal niets! Je kunt gewoon lid zijn van de rasvereniging en je niet aan de regels houden. Rasverenigingen hebben geen mogelijkheid om dergelijke fokkers te weren als lid. De enige reden is dat ze door het lidmaatschap van de rasvereniging een korting van bijna €100 krijgen bij de Raad van Beheer als ze een nestje laten chippen! Meer informatie wordt gegeven door het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren, de LICG. Deze onafhankelijke organisatie geeft een rassenbijsluiter uit en ook een puppychecklist. Deze moet u absoluut lezen voordat u een puppy koopt! Klik hier voor de bijsluiter van de Staffordshire Bull Terrier en hier voor de Puppy checklist
U vraagt zich misschien ook af: "Waarom is een FCI stamboom belangrijk".  Alleen van een Staffordshire Bull Terrier die een FCI stamboom heeft staat vast dat het echt een Staffordshire Bull Terrier is, de rest zijn gewoon rasloze honden! De juistheid van de afstamming wordt tegenwoordig van elke pup vastgesteld via een DNA afstammingsonderzoek, door het DNA van vader, moeder en pup te vergelijken kan men de juistheid van de afstamming vaststellen. Dit garandeert tevens de juistheid van de gezondheidsonderzoeken waarbij pups genetisch vrij zijn van erfelijke aandoeningen als L2Hga en HC. Heeft de pup geen FCI stamboom dan kan het net zo goed een kruising zijn met een ander ras en is het dus eigenlijk gewoon een rasloze pup. Daar is immers geen enkele controle op. Als pupkoper zou je de vraag moeten stellen: "Wat is de reden dat iemand met een hond wil fokken om daar rasloze pups van te verkopen?"

 

Clubfokker

Wij zijn clubfokker van de S.B.T.C.N.  Dat houdt in dat we fokken volgens de regels zoals die zijn opgesteld in het verenigingsfokreglement (VFR).  In dit fokreglement zijn zaken als welzijn, gezondheidsaspecten en verplichte gezondheidstesten vastgelegd. Voor de clubfokker gelden aanvullende eisen die ook als zodanig worden benoemd in het VFR. Ook deze aanvullende eisen moet men naleven om zich clubfokker te mogen noemen. Wilt U dit VFR bekijken, klik dan hier.

 

Koopovereenkomst

Wij werken met een zogenaamde "koopovereenkomst". Deze overeenkomst, welke aan de hand van een basisovereenkomst van de S.B.T.C.N. is opgemaakt, bevat de rechten en plichten van de fokker en van de nieuwe eigenaar.

Deze koopovereenkomst kan door U gezien worden als een soort garantiebewijs. Wilt U de koopovereenkomst bekijken, klik dan hier.

 

Geïnteresseerd in een Staffordshire Bull Terrier Pup?

Bent U geïnteresseerd in een pup en U heeft ons daarover benaderd, dan zullen we U vragen om ons (en onze honden) een keer te bezoeken om kennis te maken. Wij doen dit omdat we willen weten bij welke mensen een pup terecht komt.

 

Inentingen en Chippen

Voordat U uw pup komt ophalen zijn de volgende zaken geregeld.

1. Uw pup heeft zijn eerste inenting al gehad.

2. Uw pup is gechipt door de Raad van Beheer.

3. Uw pup wordt voorzien van een DNA afstammingscertificaat

4. Uw pup is klinisch onderzocht door de dierenarts.

5. Uw pup krijgt een Europees paspoort

6. Uw pup krijgt een FCI stamboom

 

Puppymap

Als U een pup gekocht heeft en U komt deze ophalen dan krijgt een een zogenaamde "puppymap" mee. Hierin staat informatie betreffende de gezondheidstesten van beide ouders, de ras standaard, algemene informatie over de opvoeding, voeding, slapen, zindelijkheid, inentingen, ontwormen, speelgoed, gezondheidsaspecten, fases in het puppyleven, en nog véél meer.

 

Gezondheidstesten

De honden waarmee we fokken zijn getest op de gezondheidsaspecten welke in het fokreglement van de SBTCN zijn vastgelegd. Op dit moment zijn dat erfelijke ziekten als "L2Hga" en "HC", deze DNA onderzoeken laten wij door het AHC in Engeland uitvoeren.

 

S.B.T.C.N.

S.B.T.C.N staat voor Staffordshire Bull Terrier Club Nederland. Dit is onze rasvereniging. Zij geven 4 maal per jaar het blad "de Stafford" uit. Lidmaatschap van de SBTCN kost € 22.50 EURO per jaar.  Als clubfokkers mogen wij u een abonnement aanbieden waarbij het eerste jaar gratis is. Meer info op www.sbtcn.nl

 

Een pup plaatsen

Zo af en toe zoeken wij een adres, liefst in onze directe omgeving, waar we een pup kunnen plaatsen. Wij bedoelen met "plaatsen" dat we een pup gratis weggeven of tegen een lagere prijs verkopen, u wordt dan mede-eigenaar. Wij doen dit met een pup waarvan we wat betreft de fokkerij hoge verwachtingen hebben, want we kunnen natuurlijk niet uit élk nest een pup zélf houden. Wij blijven mede-eigenaar van de hond en willen de mogelijkheid hebben de hond een enkele keer op te halen en die op een show te laten zien en, indien de hond onze verwachtingen waarmaakt, in te zetten voor de fokkerij. Dit alles natuurlijk in overleg met U. Alle kosten die dit meebrengt zijn voor onze rekening. Op onze site zult u meerdere teefjes tegen komen die bij andere mensen wonen en waarvan wij de mede-eigenaar zijn.